Bij deze woning hebben wij de keuken vergroot door middel van een uitbouw.

Binnen hebben wij:

- de muur naar de woonkamer uitgebroken en gestukt;
- betonfundering gestort en daarop een uitbouw geplaatst
van eternietplaten voorzien van twee kozijnen, een
zinkendak aangebracht met hemelwaterafvoerpijp die
aangesloten is op de riolering;
- deze hele uitbouw geisoleerd;
- alle gas-,electra- en waterleidingen verlegd c.q. aangelegd;
- vloerverwarming aangebracht;
- het complete tegelwerk gezet;
- het schilderwerk binnen- en buiten gedaan en
- tevens de nieuwe keuken geplaatst.