VAN HOUDT BOUWMANAGEMENT BV

Van Houdt Bouwmanagement bv (HBM) beschikt over vele jaren vakbekwaamheid in renovatie, restauratie en groot onderhoud van huizen en bedrijfspanden, met een specialisme voor klassieke panden. HBM heeft ruime ervaring in het uitvoeren van complete verbouwingen, dakbebedekkingen, metselwerk, stucwerk, timmerwerk, schilderwerk en (groot) loodgieterswerk. De kracht van HBM ligt vooral ook in het bedenken en realiseren van creatieve en originele oplossingen voor speciale wensen op woon- en werkgebied.

Afspraken:
Na een uitgebreide voorbespreking ontvangt u een vrijblijvende duidelijke en gedetailleerde offerte. Deze offerte wordt met u besproken zodat u een duidelijk inzicht krijgt in de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd. Bij goedkeuring van de offerte wordt bepaald wanneer HBM met de werkzaamheden kan beginnen en op welke datum deze zullen worden opgeleverd. Door de flexibiliteit in personeel kan HBM doorgaans op vrij korte termijn na opdrachtverlening beginnen. Tijdens de werkzaamheden worden regelmatig controles uitgevoerd, waarna overleg met de opdrachtgever zal plaatsvinden over de voortgang en oplossingen voor mogelijke knelpunten.

Kwaliteit:
Door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen en het inzetten van geschoolde en gespecialiseerde arbeidskrachten kan HBM een uitstekende kwaliteit garanderen. Voor de renovatie en onderhoudswerkzaamheden op het gebied van loodgieterswerk, elektriciteitswerk, timmerwerk, metsel, stuc en tegelwerk gebruikt HBM de nieuwste technieken, indien nodig past HBM de oude ambachtstechnieken toe op het gebied van renovatie van stucwerk of reparatie van sierlijstwerk en ornamentenplafonds e.d. van monumenten of monumentale panden.

Onderhoud:
Onderhoud is essentieel om uw woning of bedrijfspand in goede staat te houden. HBM biedt onderhoud op maat aan. Daartoe inspecteert HBM twee maal per jaar uw woning of bedrijfspand. Bijvoorbeeld net na de winter of nadat de bladeren gevallen zijn. Zo zorgt HBM ervoor dat scheurtjes geen scheuren worden en verfwerk strak blijft. Ook kan HBM het volledig technische beheer voor u verzorgen, zoals ieder beheerskantoor dat aanbiedt.

Ook kan HBM het volledige onderhoud van uw woning of woningenportefeuille van u overnemen. Met meerjarige contracten en vooraf gemaakte afspraken over groot onderhoud heeft u een beter, maar vooral ook meer vakkundig inzicht in de kosten en in de kwaliteit. Kleinere issues worden "als vanzelf" opgelost. Dit komt de kwaliteit en uiteindelijk de waarde van uw pand(en) alleen maar ten goede.

Werkwijze:
HBM werkt samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers die gespecialiseerd zijn in verbouw en renovatie projecten en die passen binnen de filosofie (betrouwbaarheid, professionaliteit, service gerichtheid en transparantie) en waarmee HBM in het verleden goede samenwerking heeft ervaren. Alle toeleveranciers zijn bonafide ondernemingen die zich houden aan de Nederlandse wetgeving (in het bijzonder op het vlak van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsomstandigheden) en op nette wijze omgaan met hun medewerkers/vennoten (in het bijzonder op het vlak van woonomstandigheden).
Voor timmer-, schilder-, stukadoor, elektra- en loodgieterswerkzaamheden werkt HBM samen met de STAV groep, een collectief van Slowaakse ondernemers. HBM heeft vele jaren geleden voor deze samenwerking gekozen vanwege het aanwezige bewezen vakmanschap gekoppeld aan aantrekkelijke uurtarieven. Werken met de STAV groep betekent niet automatisch dat u als klant goedkoper uit bent. Het betekent wel dat u relatief snel geholpen kunt worden en dat u een hele goede prestatie (een hoog afwerkingniveau) krijgt geleverd voor de prijs die u betaalt.
Op deze wijze is er altijd sprake van transparantie en kan er in overleg worden bijgestuurd. U betaalt alleen voor het werk dat er moet worden gedaan, niet meer en niet minder. “Schimmige” afrekeningen over meer- en minderwerk zijn dan ook niet nodig, discussies over wat wel en wat niet in de aanneemsom zit komen bij HBM niet voor. De belangen van de klant (maximale waarde voor uw geld) lopen hiermee parallel aan die van HBM en zijn niet tegengesteld zoals bij sommige gevestigde aannemers.

Voorwaarden Werkwijze:

 • Op elk project is er altijd een Slowaakse medewerker aanwezig die redelijk Nederlands of Engels spreekt.
 • Elke week is er op een afgesproken tijdstip een bouwoverleg met de projectleider. Hier wordt de voortgang besproken en de financiële stand van zaken. Vanzelfsprekend zijn er ook tussentijdse overleg mogelijkheden als dit noodzakelijk is. HBM coördineert de communicatie tussen u en de uitvoerders.
 • Normaal gesproken bezoekt HBM het project tussen de 4 tot 6 keer per werkweek van 6 dagen. Natuurlijk wel afhankelijk van de werkzaamheden.
 • alle buitenlandse medewerkers beschikken over een ziektekosten verzekering in Nederland;de STAV groep beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Op verzoek van de klant of bij complexe constructieve veranderingen wordt een Constructie All Risk (CAR) verzekering afgesloten. Dit gebeurt dus niet standaard omdat het kostprijs verhogend werkt en heel vaak niet nodig is.
 • Er wordt van maandag tot en met zaterdag gewerkt vanaf 8 uur tot 18 uur met 30 minuten pauze. Reistijden vallen buiten deze tijden.
 • In de contracten staan de gebruikelijke garanties beschreven.
 • U kunt voor vragen of een vrijblijvende offerte ten alle tijde contact met ons opnemen.
 • Manangement per week € 450.00 excl btw
 • Uurloon € 32.50 excl btw
 • Materiaal € +10%

Facturatie:
HBM factureert uitsluitend haar eigen verrichte werkzaamheden (project management). HBM stuurt projecten aan en geeft in uw naam of in naam van de opdrachtgever opdracht aan diverse gespecialiseerde ondernemingen voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden. HBM ondersteunt de werkzaamheden door deze voor te bereiden, te coördineren, financieel te bewaken en voor dat proces de verantwoordelijkheid te nemen.
ABN-AMRO rek. nr. 62.03.86.762 Girorek. nr. 73.65.030
BTW nr. 1454.41.302 K.v.K Haaglanden 157622