A.J.M. van Houdt
renovatie, restauratie en onderhoud

Burg. v/d Werffstraat 195
2581 SK Scheveningen
Tel:  070-3062347
Fax: 070-3062348
Mobiel: 06-54747375

ABN-AMRO rek. nr. 62.03.86.762
Girorek. nr. 73.65.030
BTW nr. 1454.41.302
K.v.K Haaglanden 157622
E-mail: